O nás

Queer platforma Masarykovy univerzity (QMU)

QMU_logoQMU je neformální sdružení pro lesby, gaye, bisexuální, trans, intersex a další queer (LGBTIQ) osoby, jejich blízké a lidi podporující LGBT komunitu. Sdružení informuje o LGBT tématech a pořádá  akce v rámci Masarykovy univerzity i mimo ni.

Cílem je informovat a otevírat debatu na queer témata, vytvořit prostor pro setkávání, diskuze a společné akce, podpořit coming out a pocit sounáležitosti, oživit komunitní život v Brně a sdružovat LGBT lidi v rámci Masarykovy univerzity.

QMU [kvemu] vzniklo na půdě Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v roce 2012. Název je slovní hříčkou, která propojuje slova „queer“ a „MU“ (jako zkratka Masarykovy univerzity). 

Kvemu je neformální otevřená platforma. Kdokoli se může zapojit, přijít s nápadem na aktivity či spolupráci.

Všechny informace a kontakty najdete na webu www.qmu.cz a facebookových stránkách.

 

NoA,z.s.

NoA, z.s. je nezisková organizace, která vznikla v roce 2014. Cílem je poskytovat informace a podporu rodinám a blízkým LGBT osob a vzdělávat odbornou i širokou veřejnost o coming outu a souvisejících tématech.

Naše stanovy [PDF, 209 kB]

Naším posláním je:

1. Poskytovat informace odborné i široké veřejnosti a rodinám a blízkým LGBT osob
2. Nabízet podporu blízkým LGBT osob a odborné veřejnosti při práci s LGBT klienty
3. Vytvářet prostor pro sdílení, síťování, navazování svépomocných aktivit a skupin
4. Přispět ke kultivaci veřejné debaty o LGBT tématech

Dlouhodobou vizí organizace je obecné přijetí LGBT osob v rodině i ve společnosti.

Aktuality najdete na našich facebookových stránkách.

 

Spolu out

Spoluout_logoProjekt navazuje na předchozí úspěšné realizovaný a Granty TGM podpořený projekt QMU, který se věnoval tématu primárního coming outu, tedy procesu přijetí vlastní sexuální orientace. V projektu jsme se zaměřovali na LGBT osoby, jejich příběhy a různé kontexty primárního coming outu (např. coming out ve škole nebo v práci). Předkládaný projekt téma posouvá z roviny osobního coming outu k rovině sekundárního coming outu, tedy procesu přijetí sexuální orientace blízké osoby, a cílí na širokou a odbornou veřejnost.