O projektu

Proč spolu out?

Název Spolu out odkazuje na fakt, že coming out není jen záležitostí individuální žité zkušenosti LGBT* jedince, ale že rodiče, přátelé či další osoby, kterým se LGBT člověk svěří, procházejí podobným procesem přijetí sexuality svých blízkých jako lidé, kteří procházejí svým osobním coming outem.

 Co je cílem projektu? 

Projekt se zabývá tématem přijetí sexuální orientace blízké osoby a cílí na širokou a odbornou veřejnost. Cílem projektu je otevřít toto téma a nabídnout informace jak pro rodiny LGBT osob, tak pro budoucí odborníky a odbornice, kteří se v praxi mohou setkat s LGBT klienty.

Aktivity projektu

Pro veřejnost organizujeme diskuze s filmovým promítáním dokumentu Lead With Love o příbězích rodičů a jejich zpracování procesu coming outu. Dokument popisuje osobní příběhy, zkušenosti a emoce rodičů a pomáhají tak přiblížit téma veřejnosti, a pro rodiče, kteří se sami v podobné situaci ocitli, může sloužit jako podpora a inspirace.

Hlavním výstupem projektu je publikace zaměřena na rodiče LGBT lidí a jejich zvládání procesu coming outu, jejímž cílem je poskytnout informace, rady a podporu. 

Na akademické půdě pořádáme workshopy pro studující sociální práce a pedagogiky v tématech, která se týkají práce s LGBT osobami.

Pořádáme rovněž literární večery a autorská čtení, které kreativní uměleckou formou přibližují každodenní zkušenosti LGBT osob.


* LGBT je zkratka, která se užívá pro souhrnné označení leseb, gayů, bisexuálních a trans osob coby sexuálních a genderových menšin.